S-PRIT
Training & Coaching

Deze website zal op 1 maart 2016 weer online zijn. Mocht u vragen hebben of mij willen contacten dan kan dat op: 0031-6278-30168 of [email protected]

S-PRIT

 
S-PRIT verzorgt training- en coachingstrajecten gericht op vitaliteits- en stressgerelateerde vraagstukken van (middel-) grote organisaties.
 S-PRIT helpt organisaties en haar werknemers zowel kosten als psychosociale arbeidsbelasting verminderen om uiteindelijk tot een duurzame inzetbaarheid en een gebalanceerd arbeidsleven te komen.S-PRIT kent een uitgebreid aanbod, voor zowel op individueel-, -, team-  als ook op organisatieniveau

Voor teams en leidinggevenden zijn er de trainingen gericht op vitaliteit waar met name ingegaan wordt op het Mentale gedeelte van de 3 eenheid Fysiek, Emotioneel en Mentaal. 

Voor leidinggevenden biedt S-PRIT  trainingstrajecten aan die hem/haar helpen bij het voortijdig signaleren van stressgerelateerde signalen waar door vaak langdurig ziekte-uitval voorkomen kan worden door tijdig maatregelen te treffen. 

Daarnaast biedt S-PRIT intensieve coachingstrajecten (gericht op preventie) aan van 12 weken waarbij de coachee  zowel begeleiding op de werkvloer als tijdens coach momenten buiten de organisatie om begeleid wordt.

S-PRIT past zoveel mogelijk de 70-20-10 methode toe. Met 70:20:10 wordt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uitgedrukt:

  • 70% = leren door te werken.
  • 20% = leren via coaching en feedback.
  • 10% = leren via formele trainingen en cursussen.